امروز:

لینک

ثبت شرکت سریع و vip

ثبت شرکت ارزان و سریع

ثبت شرکت ارزان و vip

ثبت شرکت فوری و سریع

ثبت شرکت فوری و تضمینی

ثبت شرکت آنلاین و تضمینی

ثبت ارزان و سریع شرکت


نوشته شده در : سه شنبه 20 آبان 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

ثبت برند فوری و تخصصی

ثبت برند آنلاین  و سریع

ثبت برند آنلاین و ارزان

ثبت برند آنلاین و فوری


نوشته شده در : شنبه 10 آبان 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

راهنمای ثبت برند

ثبت شرکت با کمترین هزینه

ثبت شرکت بین المللی

شرایط ثبت شرکت

ثبت شرکت فوری

ثبت شرکت در تهران

ثبت شرکت سهامی


نوشته شده در : چهارشنبه 7 آبان 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

راهنمای ثبت شرکت محدود

مشاوره ثبت شرکت بین المللی

مشاوره ثبت شرکت خارجی


نوشته شده در : شنبه 3 آبان 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

ثبت شرکت محدود

مشاوره ثبت شرکت بین المللی

خدمات ثبت شرکت

خدمات ثبت شرکت مسئولیت محدود

خدمات ثبت شرکت خارجی

خدمات ثبت شرکت بازرگانی

خدمات ثبت شرکت چند منظوره

خدمات آنلاین ثبت شرکت

ثبت برند


نوشته شده در : سه شنبه 29 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت تغییرات شرکت از چند طریق تنظیم می گردد؟

شرکتی که ثبت می کنیم، ممکن است در آینده نیاز به تغییراتی داشته باشد. این تغییرات می تواند افزایش سرمایه شرکت یا کاهش سرمایه شرکت ، تغییر نام شرکا، تغییر موضوع شرکت ، تغییر آدرس شرکت ، تغییر مواد اساسنامه شرکت و یا انحلال شرکت باشد. 

مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی، مجمعی است که در آن تعیین مدیران انجام می گیرد، حساب های شرکت تصویب می شود، تقسیم سود انجام می گیرد و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب می شوند و معاملات مدیران با شرکت به تصویب می رسد. به طور خلاصه باید گفت در این مجمع هر تصمیمی که متضمن تغییر اساسنامه نباشد اتخاذ می شود.

در مجمع عمومی عادی، حد نصاب قانونی عبارت است از حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده ازصاحبان سهامی که حق رای دارند، رسمیت پیدا می کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد( ماده 87 لایحه قانونی 1347) .

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود، مگر در انتخاب مدیران و بازرسان – که اکثریت نسبی کافی است. در انتخاب مدیران، تعداد آرای هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود و هیئت مدیره یا بازرس می توانند در مواقع ضروری آن را به طور فوق العاده دعوت کنند.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمعی است که انحصاراً صلاحیت دارد اساسنامه شرکت را تغییر دهد. ماده 83 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است : " هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت و یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد " . بدیهی است تغییر سرمایه نیز از مصادیق تغییر اساسنامه است، همان طور که انحلال شرکت یا تغییر موضوع شرکت، تغییر مدت شرکت ( اگر شرکت مدت داشته باشد ) ، تغییر نام شرکت و تبدیل شرکت از مصادیق آن هستند.

در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند، باید در جلسه برای تصمیم گیری شخصاً یا توسط نماینده حضور داشته باشند. اگر در اولین دعوت این حد نصاب حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت شده و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهام دارای حق رأی رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم می کند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد ( ماده 84 لایحه قانونی 1347 ) . در مجمع عمومی فوق العاده تصمیمات همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر است.

قانون گذار، علاوه بر مجامع مؤسس و عادی و فوق العاده، در ماده 93 لایحه قانونی از مجمع دارندگان " نوع مخصوصی از سهام شرکت " صحبت کرده که اگر مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق این گونه سهام تغییراتی ایجاد کند، باید موافقت صاحبان آن را جلب کند. موافقت این صاحبان سهام زمانی حاصل می شود که آنان در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم معتبر باشد، لازم است دارندگان نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود، در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام ضروری است. تصمیمات حضار همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود. از جمله سهام دارای حقوق خاص، سهام انتفاعی است که بعد از استهلاک سرمایه و باز پس دادن مبلغ اسمی سهام به دارندگان سهام ایجاد می شود – که البته در ایران، معمول نیست. قانون گذار برای سهام ممتاز ترتیب دیگری در ماده 42 لایحه مقرر کرده و این در حالی است که سهام ممتاز نیز از جمله سهام دارای حقوق مخصوص به شمار می رود.

هیئت مدیره

وفق ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت :

جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است ، مدیران شرکت ، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط به آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد.

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

موارد ذیل به عنوان وظایف هیات مدیره در قانون می باشد :

- دعوت از مجامع عمومی ظرف مهلت مقرر در اساسنامه. البته به موجب ماده 121 لایحه، این تکلیف بر عهده رئیس هیات مدیره است.

- نحوه ی تعیین و تقسیم سود حداکثر تا 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود مشروط بر آن که مجمع عمومی عادی در خصوص نحوه تقسیم سود اتخاذ تصمیم نکرده باشد.

- تهیه صورت های مالی جهت ارائه به بازرسان برای تقدیم به مجمع عمومی سالیانه

- سپردن سهام وثیقه به صندوق شرکت

- تنظیم گزارش سلب حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت

- انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات و حق الزحمه مدیرعامل

- اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه و اطلاع به مرجع ثبت شرکت ها

- رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان در زمان افزایش سرمایه

- تقدیم گزارش های مالی شرکت هر 6 ماه یکبار به بازرسان. ( ماده 137 لایحه )

- وضع اندوخته قانونی( ماده 140 لایحه )

- پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه و در ضمن ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی فوق العاده

تصمیماتی مانند تغییر نشانی شرکت ، تغییر دارندگان حق امضا ، تاسیس یا تغییر شعبات شرکت و ...می تواند در جلسه هیئت مدیره انجام شود که برای آن بایستی صورتجلسه هیئت مدیره تنظیم و به امضای اعضای هیات مدیره برسد


نوشته شده در : سه شنبه 22 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

roozcartoon

pterm

thaqib

isarketab

isfengday

isrd


نوشته شده در : دوشنبه 21 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

nosazimadares-lr

qompc

smri

sokootestan


نوشته شده در : شنبه 19 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

digilaptap

pcrayaneh

itlaptap

itmatlab

imys

khz-ibto

managementutac

pterm

isfengday

isrd


نوشته شده در : دوشنبه 14 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

polyethylenes

kafetakhfif

boran-barzan

concrete-day

ghorvehtvto

aliabad-samacollege

rashtcemetery

fllowers313


نوشته شده در : شنبه 12 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت تولید لوازم اداری
تجهیزات اداری، به تمامی تجهیزات و لوازمی که به طور معمول در ادارات و دفاتر کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد، گفته می شود و می توان گفت امروزه تجهیزات و ماشین های اداری به یکی از بخش های مهم و ضروری یک دفتر مدرن تبدیل شده است. این تجهیزات از ابزارهای ساده مانند گیره کاغذ، سوزن، منگنه، سوراخ کن، کلاسور (نوشت افزار)، منگنه، قلم (نوشت افزار) و کاغذ گرفته تا ماشبن های اداری پیشرقته که فعالیت هر اداره و شرکتی بدون وجود آن ها غیرممکن است را شامل می شود. از این رو امروزه شرکت های بسیاری در این زمینه مشغول به فعالیت هستند. قوانین تاسیس و ثبت شرکت تولید لوازم اداری مانند هر فرآیند دیگری بر پایه فوانینی خاص و ویژه می باشد.

انتخاب نام شرکت تولید لوازم اداری:

انتخاب نام شرکت، یکی از پیش نیازهای مهم و اساسی جهت به ثبت رساندن شرکت می باشد. این انتخاب برای آغاز فعالیت بسیار حائز اهمیت می باشد، چرا که نشان دهنده نوع فعالیت و شرکت می باشد و انتخاب آگاهانه آن باعث می شود تا نام شرکت شما در اذهان مخاطبین باقی بماند. در انتخاب نام شرکت تولید لوازم اداری، لازم است موارد ذیل را در نظر داشته باشید:
- دارای سابقه ثبت نباشد.
- دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
- واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
- جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
- لاتین نباشد.
- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر انتخاب نشود.
- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
- برای انتخاب نام شرکت،نباید از کلمات کلیشه ای و خسته کننده استفاده کرد.
- استفاده از اسامی شهرها و رنگ ها و اعداد در اسم شرکت مانعی ندارد اما این کلمات جزء اسم شرکت شمرده نمی شوند و اسم شرکت باید غیر از این کلمات شامل سه کلمه باشد.
- اشخاص حقوقی که ثبت نام پیشنهادی آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح است باید پیش از ارایه تقاضای ثبت تاسیس به مرجع ثبت شرکت ها،به طریق مقتضی نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضمیمه مدارک تسلیم نمایند.
برای فعالیت در زمینه تولید لوازم اداری، چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

شرکت های تجاری انواع مختلفی دارند که عبارتند از:
1- شرکت سهامی (عام – خاص) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی

انتخاب نوع شرکت تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد شرکت و ارتباط میان شرکا دارد. طبق آمارهای رسمی اداره ثبت شرکت ها، از میان انواع قالب شرکت ها، اکثریت شرکت هایی که در این اداره به ثبت رسیده اند، از دو نوع شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی هستند. ذیلاَ به تشریح این دسته از شرکت ها می پردازیم:

ثبت شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط موسسین تامین می گردد. در شرکت سهامی خاص مجمع عمومی موسس وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است. این شرکت، به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارد و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است:
1. حداقل 3 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند. (18 سال تمام)
2. حداقل سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد.
3. در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
4. در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
5. سرمایه شرکت صرفاَ توسط موسسین تامین می شود.موسسین شرکت،نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند،مسوولیت تضامنی دارند. تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاء کنندگان آن ها، مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
6. اعضاء هیات مدیره باید حداقل از 2 نفر تشکیل گردد و اعضا و هیات مدیره باید حداقل دارنده یک سهم باشند و اعضا و هیات مدیره نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشند.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تشریفات پیچیده ای ندارد. به موجب ماده 96 قانون تجارت، "شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد". در این شرکت تعهد سرمایه امکان پذیر نیست و تمام سرمایه باید در لحظه تشکیل پرداخت شود.

شرایط لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار ذیل است:
1. از جمله شرایط اساسی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء است. شرکتنامه قرارداد تشکیل شرکت بامسئولیت محدود است و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و سند رسمی محسوب می شود.
2. در قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود باید لااقل دو شریک داشته باشد. لازم به ذکر است، قانون تجارت سقفی برای تعداد شرکا معین نکرده است. بنابراین ، این شرکت می تواند متضمن هر تعداد شریک باشد.
3. در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولیت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد.
4. حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل یک نفر مدیر از بین شرکا یا دیگران
5. داشتن بازرس برای شرکت های با مسئولیت محدود اجبار نمی باشد اما شرکت می تواند بازرس داشته باشد.
مراحل ثبت شرکت تولید لوازم اداری:

حال با توجه به آنچه گفتیم، حتماً برایتان این سوال پیش آمده که چگونه می توانیم یک شرکت را به ثبت برسانیم؟ مراحل ثبت شرکت به قرار ذیل است :
- تهیه و تنظیم مدارک مورد نیاز
- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و تکمیل اطلاعات مربوطه و درج 5 نام پیشنهادی به ترتیب اولویت
- امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
- ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست و درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها
- تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها و صدور آگهی تاسیس
- مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و اخذ پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
- چاپ آگهی تاسیس در روزنامه رسمی


نوشته شده در : چهارشنبه 9 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

asmane

kiccbj

qompc

rezadesign

smri

yuanjoman


نوشته شده در : شنبه 5 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

smsbest

sog2

sokootestan

takrit11

tehran-clinic


نوشته شده در : سه شنبه 1 مهر 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

dram

ehsan-hs

fllowers313


gibhost


heyatabolfazl

imys

iranavang


نوشته شده در : دوشنبه 31 شهریور 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

لینک

rezadesign

smri

roozcartoon

scne


نوشته شده در : دوشنبه 31 شهریور 1399  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات